PL EN
Zadzwoń do nas 22 826 00 75
22 212 87 64 Formularz kontaktowy
Szybki kontakt

Zespół

Nasz 6–osobowy zespół tworzą doskonale przygotowani, doświadczeni i zgrani radcy prawni oraz aplikanci radcowscy,  a także personel administracyjny. Dobra organizacja pracy oraz umiejętność dzielenia się wiedzą zapewniają naszemu zespołowi efektywność, co przekłada się na terminowość wykonywania zadań.
 

Marta Łanoch
Starszy Prawnik

m.lanoch|fplegal.pl| |Email|   m.lanoch|fplegal.pl| |m.lanoch|fplegal.pl

Starszy prawnik w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. Specjalizuje się w obsłudze firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno małych przedsiębiorstw jak i wiodących firm na rynku polskim i zagranicznym. Współpracuje z klientami zagranicznymi oraz zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz opiniowania reklam produktów. Zajmuje się także procedurą tzw. novel food. Prowadziła projekty związane z due diligence firm farmaceutycznych. Oprócz praktyki zawodowej w kancelarii prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na prawie żywnościowym na obszarze Polski, UE i państw trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem suplementów diety. Włada biegle językiem angielskim.


Katarzyna Padała
Radca Prawny

k.padala|fplegal.pl| |Email|   k.padala|fplegal.pl| |k.padala|fplegal.pl

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.  Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców prowadzących swoją działalność m.in. na rynku farmaceutycznym, żywnościowym, a także doradza sieciom handlowym. Specjalizuje się w sprawach korporacyjnych, gospodarczych, a także cywilnych w szczególności pomaga przedsiębiorcom rejestrować działalność w Polsce i zagranicą, zajmuje się opracowaniem, analizą i weryfikacją umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a także doradza naszym Klientom w zakresie prawa pracy. Weryfikuje także zgodność produktów wprowadzanych do obrotu w zakresie ich oznakowania z przepisami prawa polskiego i unijnego, a także zajmuje się analizą przepisów celnych w zakresie sprzedaży produktów będących wyrobami medycznymi i suplementami diety na rynku polskim i zagranicą.  Jest także odpowiedzialna za prowadzenie w imieniu Klientów postępowań sądowych i administracyjnych.  Dodatkowo ma także doświadczenie i interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem nieruchomości. Włada biegle językiem angielskim.


Julita Macutkiewicz
Aplikant Radcowski

j.macutkiewicz|fplegal.pl| |Email|   j.macutkiewicz|fplegal.pl| |j.macutkiewicz|fplegal.pl

Aplikant radcowski III roku w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym oraz żywnościowym. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w zakresie zagadnień związanych m. in. z wprowadzaniem do obrotu, oznakowaniem oraz reklamą leków, wyrobów medycznych, a także suplementów diety. Posiada szeroką wiedzę specjalistyczną dotyczącą refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Prowadzi postępowania administracyjne przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, a także przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz postępowania sądowoadministracyjne. Dodatkowo odznacza się szeroką wiedzą z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego, opracowując i opiniując szereg umów cywilnoprawnych dla polskich jak i zagranicznych Klientów. Prowadzi również bieżącą obsługę korporacyjną stałych Klientów Kancelarii. Do jej dodatkowych obszarów zainteresowań zalicza się prawo mediów, prawo własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej oraz prawo konkurencji. Obecnie ukończyła III rok aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i przygotowuje się do egzaminu zawodowego. Włada biegle językiem angielskim.


Marta Skomorowska
Prawnik

m.skomorowska|fplegal.pl| |Email|   m.skomorowska|fplegal.pl| |m.skomorowska|fplegal.pl

Prawnik w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej, w administracji państwowej oraz polskiej kancelarii prawnej. Zajmuje się kwestiami związanymi z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego, medycznego i FMCG oraz bieżącą obsługą podmiotów działających na tych rynkach. Swoją codzienną praktykę koncentruje na zagadnieniach związanych z refundacją produktów leczniczych, wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków, jak również analizą oznakowania i reklamą tych produktów. W zakresie jej zainteresowań mieszczą się również zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej, czynami nieuczciwej konkurencji, jak również przestępczością gospodarczą.
Marta wspiera Kancelarię w prowadzonych przez nią postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi oraz przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących m.in. refundacji produktów leczniczych, nieuczciwej konkurencji oraz własności intelektualnej.
Jest absolwentką Wydziału Prawa oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Posługuje się biegle językiem angielskim oraz językiem niemieckim.


Magdalena Rydel
Prawnik

m.rydel|fplegal.pl| |Email|   m.rydel|fplegal.pl| |m.rydel|fplegal.pl

Prawnik w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j.  Specjalizuje się w prawie żywnościowym oraz prawie farmaceutycznym. Doradza firmom farmaceutycznym w kwestiach regulacyjnych, związanych z obrotem i reklamą leków oraz wyrobów medycznych. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie m.in.: opiniowania składów, oznakowania, reklamy, wprowadzania do obrotu czy prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących suplementów diety, innych środków spożywczych czy wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego. Weryfikuje również kryteria i zasady klasyfikacji oraz oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych, ich import i wprowadzanie do obrotu. Doradza w zakresie postępowań administracyjnych (w tym rejestracyjnych) przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych czy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Do dodatkowych obszarów jej zainteresowań należą prawo medyczne, rodzinne oraz autorskie. Włada biegle językiem angielskim.


Marta Wiśniewska
Paralegal

biuro|fplegal.pl| |Email|   biuro|fplegal.pl| |biuro|fplegal.pl

Paralegal, studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z kancelarią Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j. współpracuje od 2017 r. Główne obszary jej działalności to bieżąca obsługa administracyjna Kancelarii, kontakt z organami administracji publicznej oraz sądami, monitorowanie zmian w prawie i ogólne wsparcie dla Zespołu Kancelarii. W obszarze jej zainteresowań prawniczych znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, prawo spółek handlowych i regulacje z zakresu life sciences. Obecnie koncentruje się na poszerzeniu swojej wiedzy z zakresu prawa farmaceutycznego, medycznego i żywnościowego, z którymi to dziedzinami planuje związać swoją przyszłość. Do jej dodatkowych obszarów zainteresowań należy ochrona praw zwierząt w aspekcie badań klinicznych i eksperymentów, z czego pisze pracę magisterską w katedrze prawa cywilnego. Włada biegle językiem angielskim.