PL EN
Zadzwoń do nas 22 826 00 75
22 212 87 64 Formularz kontaktowy
Szybki kontakt

Zespół

Nasz zespół tworzą doskonale przygotowani, doświadczeni i zgrani radcy prawni oraz aplikanci radcowscy, a także personel administracyjny. Dobra organizacja pracy oraz umiejętność dzielenia się wiedzą zapewniają naszemu zespołowi efektywność, co przekłada się na terminowość wykonywania zadań.
 

Marta Łanoch
Starszy Prawnik

m.lanoch|fplegal.pl| |Email|   m.lanoch|fplegal.pl| |m.lanoch|fplegal.pl,  Linked in   Linked in

Starszy prawnik w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. Specjalizuje się w obsłudze firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno małych przedsiębiorstw jak i wiodących firm na rynku polskim i zagranicznym. Współpracuje z klientami zagranicznymi oraz zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz opiniowania reklam produktów. Zajmuje się także procedurą tzw. novel food. Prowadziła projekty związane z due diligence firm farmaceutycznych. Oprócz praktyki zawodowej w kancelarii prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na prawie żywnościowym na obszarze Polski, UE i państw trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem suplementów diety. Włada biegle językiem angielskim.


Katarzyna Padała
Radca Prawny

k.padala|fplegal.pl| |Email|   k.padala|fplegal.pl| |k.padala|fplegal.pl,  Linked in   Linked in

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.  Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców prowadzących swoją działalność m.in. na rynku farmaceutycznym, żywnościowym, a także doradza sieciom handlowym. Specjalizuje się w sprawach korporacyjnych, gospodarczych, a także cywilnych w szczególności pomaga przedsiębiorcom rejestrować działalność w Polsce i zagranicą, zajmuje się opracowaniem, analizą i weryfikacją umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a także doradza naszym Klientom w zakresie prawa pracy. Weryfikuje także zgodność produktów wprowadzanych do obrotu w zakresie ich oznakowania z przepisami prawa polskiego i unijnego, a także zajmuje się analizą przepisów celnych w zakresie sprzedaży produktów będących wyrobami medycznymi i suplementami diety na rynku polskim i zagranicą.  Jest także odpowiedzialna za prowadzenie w imieniu Klientów postępowań sądowych i administracyjnych.  Dodatkowo ma także doświadczenie i interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem nieruchomości. Włada biegle językiem angielskim.


Marta Skomorowska
Prawnik

m.skomorowska|fplegal.pl| |Email|   m.skomorowska|fplegal.pl| |m.skomorowska|fplegal.pl,  Linked in   Linked in

Prawnik w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej, w administracji państwowej oraz polskiej kancelarii prawnej. Zajmuje się kwestiami związanymi z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego, medycznego i FMCG oraz bieżącą obsługą podmiotów działających na tych rynkach. Swoją codzienną praktykę koncentruje na zagadnieniach związanych z refundacją produktów leczniczych, wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków, jak również analizą oznakowania i reklamą tych produktów. W zakresie jej zainteresowań mieszczą się również zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej, czynami nieuczciwej konkurencji, jak również przestępczością gospodarczą.
Marta wspiera Kancelarię w prowadzonych przez nią postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi oraz przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących m.in. refundacji produktów leczniczych, nieuczciwej konkurencji oraz własności intelektualnej.
Jest absolwentką Wydziału Prawa oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Posługuje się biegle językiem angielskim oraz językiem niemieckim.


Zofia Kozłowska
Radca Prawny

z.kozlowska|fplegal.pl| |Email|   z.kozlowska|fplegal.pl| |z.kozlowska|fplegal.pl

Prawnik w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. W 2018 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kilku polskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej spółek z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego i prawa umów. W codziennej praktyce zajmuje się problematyką wprowadzania do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz suplementów diety, jak również oceną zgodności oznakowania tych produktów z przepisami prawa UE. Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej, prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
Włada biegle językiem angielskim.


Aleksandra Winnicka
Aplikant radcowski

a.winnicka|fplegal.pl| |Email|   a.winnicka|fplegal.pl| |a.winnicka|fplegal.pl

Prawnik w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. Zajmuje się obsługą prawną firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego.  Najwięcej uwagi poświęca zagadnieniom związanym z wprowadzaniem do obrotu, prawidłowym oznakowaniem oraz reklamą żywności- ze szczególnym uwzględnieniem suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, a także produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz kosmetyków. Zapewnia wsparcie Kancelarii w zakresie prowadzonych przez nią postępowań administracyjnych i sądowych.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie. Swoje zainteresowania rozwija również w zakresie prawa własności intelektualnej w ramach dodatkowych kursów oraz szkoleń.
Posługuje się biegle językiem angielskim.


Ewelina Woike
Młodszy prawnik

e.woike|fplegal.pl| |Email|   e.woike|fplegal.pl| |e.woike|fplegal.pl

Młodszy prawnik w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j.  Specjalizuje się w prawie żywnościowym oraz prawie farmaceutycznym. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie m.in.: opiniowania składów, oznakowania, reklamy, wprowadzania do obrotu czy prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących suplementów diety, innych środków spożywczych czy wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego. Doradza w zakresie postępowań administracyjnych (w tym rejestracyjnych) przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Do dodatkowych obszarów jej zainteresowań należy prawo do prywatności.
Włada językiem angielskim.