PL EN
Zadzwoń do nas 22 826 00 75
22 212 87 64 Formularz kontaktowy
Szybki kontakt

Zespół

Nasz zespół tworzą doskonale przygotowani, doświadczeni i zgrani radcy prawni oraz aplikanci radcowscy, a także personel administracyjny. Dobra organizacja pracy oraz umiejętność dzielenia się wiedzą zapewniają naszemu zespołowi efektywność, co przekłada się na terminowość wykonywania zadań.
 

Zofia Kozłowska
Radca Prawny

z.kozlowska|fplegal.pl| |Email|   z.kozlowska|fplegal.pl| |z.kozlowska|fplegal.pl

Radca Prawny w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. W 2018 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kilku polskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej spółek z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego i prawa umów. W codziennej praktyce zajmuje się problematyką wprowadzania do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz suplementów diety, jak również oceną zgodności oznakowania tych produktów z przepisami prawa UE. Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej, prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
Włada biegle językiem angielskim.


Marta Jagodzińska
Prawnik

m.skomorowska|fplegal.pl| |Email|   m.skomorowska|fplegal.pl| |m.jagodzinska|fplegal.pl,  Linked in   Linked in

Prawnik w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej, w administracji państwowej oraz polskiej kancelarii prawnej. Zajmuje się kwestiami związanymi z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego, medycznego i FMCG oraz bieżącą obsługą podmiotów działających na tych rynkach. Swoją codzienną praktykę koncentruje na zagadnieniach związanych z refundacją produktów leczniczych, wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków, jak również analizą oznakowania i reklamą tych produktów. W zakresie jej zainteresowań mieszczą się również zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej, czynami nieuczciwej konkurencji, jak również przestępczością gospodarczą.
Marta wspiera Kancelarię w prowadzonych przez nią postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi oraz przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących m.in. refundacji produktów leczniczych, nieuczciwej konkurencji oraz własności intelektualnej.
Jest absolwentką Wydziału Prawa oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Posługuje się biegle językiem angielskim oraz językiem niemieckim.


Ewelina Woike
Aplikant radcowski

e.woike|fplegal.pl| |Email|   e.woike|fplegal.pl| |e.woike|fplegal.pl

Młodszy prawnik w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j.  Specjalizuje się w prawie żywnościowym oraz prawie farmaceutycznym. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie m.in.: opiniowania składów, oznakowania, reklamy, wprowadzania do obrotu czy prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących suplementów diety, innych środków spożywczych czy wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego. Doradza w zakresie postępowań administracyjnych (w tym rejestracyjnych) przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Do dodatkowych obszarów jej zainteresowań należy prawo do prywatności.
Włada językiem angielskim.


Anna Jaros
Specjalista ds. znakowania produktów

a.jaros|fplegal.pl| |Email|   a.jaros|fplegal.pl| |a.jaros|fplegal.pl

Specjalista ds. oznakowania produktów w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawno-merytorycznej firm z sektora spożywczego w zakresie oznakowania i składu produktów, z uwzględnieniem wymagań organów nadzoru. W codziennej praktyce koncentruje się na aspektach związanych z wprowadzaniem do obrotu środków spożywczych, w tym suplementów diety, żywności wzbogaconej i żywności dla określonych grup. Doświadczenia zawodowe zdobywała podczas pracy w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdzie zajmowała się m. in. analizą oznakowania środków spożywczych, opiniowaniem treści reklam, a także oceną składu ilościowo-jakościowego produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Polski.
Jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i jakości w łańcuchu żywnościowym.
Posługuje się językiem angielskim.