PL EN
Zadzwoń do nas 22 826 00 75
22 212 87 64 Formularz kontaktowy
Szybki kontakt

Zespół

Nasz zespół tworzą doskonale przygotowani, doświadczeni i zgrani radcy prawni oraz aplikanci adwokaccy i radcowscy, a także personel administracyjny. Dobra organizacja pracy oraz umiejętność dzielenia się wiedzą zapewniają naszemu zespołowi efektywność, co przekłada się na terminowość wykonywania zadań.

Zofia Kozłowska
Radca Prawny

Radca Prawny w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. W 2018 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kilku polskich kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej spółek z sektora spożywczego, farmaceutycznego, weterynaryjnego oraz kosmetycznego, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego i prawa umów. W codziennej praktyce zajmuje się problematyką wprowadzania do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz suplementów diety, jak również zagadnieniami w obszarze compliance. Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej, prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz językiem francuskim.

 

 

Judyta Banaszyńska 
Aplikantka adwokacka 

Aplikantka adwokacka w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. W 2020 roku rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako prawnik w dziale prawnym spółki z sektora medyczno-farmaceutycznego oraz w administracji publicznej. W codziennej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych działających w sektorze farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym – w tym w zakresie spraw korporacyjnych, regulacyjnych oraz gospodarczych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących wprowadzania do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i produktów kosmetycznych, analizą klasyfikacji, oznakowania i reklamy tego rodzaju produktów, w świetle przepisów polskich i europejskich. Ponadto Judyta wspiera Kancelarię w prowadzonych postępowaniach przed organami i sądami, w tym w sprawach gospodarczych oraz administracyjnych. Do dodatkowych obszarów jej zainteresowań należą zagadnienia z sektora compliance, etyki biznesu oraz white-collar crime. Jest autorką wielu artykułów w mediach branżowych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku zarządzanie. Ukończyła również Centrum Prawa Brytyjskiego (British Law Centre) działające na Uniwersytecie Warszawskim.

Włada biegle językiem angielskim, zna również język francuski i podstawy języka hiszpańskiego.

 

 

Justyna Gryz
Aplikantka adwokacka

Aplikantka adwokacka  w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. W 2021 roku rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji państwowej, dziale prawnym spółki nieruchomościowej oraz polskiej kancelarii prawnej. Zajmuje się problematyką wprowadzania do obrotu suplementów diety, produktów kosmetycznych oraz wyrobów medycznych, a także oceną oznakowań tych produktów. W swojej codziennej praktyce poświęca się także bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Do dodatkowych obszarów zainteresowań Justyny należą również problematyka korporacyjna oraz prawo pracy.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna na Uniwersytecie Warszawskim.

Włada biegle językiem angielskim.
 

 

Kinga Szatkowska

Specjalista ds. oznakowania produktów w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz jako Technolog Żywności w podwarszawskim zakładzie produkcyjnym.

Specjalizuje się w aspektach dotyczących wprowadzania do obrotu środków spożywczych, w tym  suplementów diety, żywności wzbogaconej, żywności dla określonych grup konsumentów oraz produktów kosmetycznych i wyrobów medycznych. Zajmuje się weryfikacją oznakowania ww. produktów zarówno pod względem merytorycznym, jak również graficznym.

Kinga jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz Wydziału Technologii Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim.
 

 

Patrycja Szyszka
Aplikantka adwokacka

Prawnik w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w zespołach life sciences innych renomowanych kancelarii prawnych. 

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej dla podmiotów z branż regulowanych. Doradza w kwestiach związanych z produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w szczególności w zakresie marketingu, wytwarzania i dystrybucji, odpowiedzialności produktowej oraz badań klinicznych. Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa ochrony własności intelektualnej.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym. W trakcie studiów odbywała praktyki z obszaru prawa pracy w Centrum Praktyk Sądowych przy Studenckiej Poradni Prawnej i uczestniczyła w dwóch edycjach Jesiennej Szkoły Prawa Medycznego. Posiada certyfikat Berkeley University of California z zakresu zarządzania strategicznego z podstawami przywództwa.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

 

 

Agata Słoma
Aplikantka adwokacka

Aplikantka adwokacka w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. W 2021 roku rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach, w tym w zespołach life sciences. Zajmuje się bieżącym wsparciem przedsiębiorców w zakresie wprowadzania do obrotu suplementów diety, wyrobów medycznych i produktów kosmetycznych, a także analizą ich oznakowania i reklamy, w świetle polskich i unijnych regulacji. Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego, w tym w postępowaniach przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowych. Do obszarów jej zainteresowań należy prawo ochrony danych osobowych oraz prawo ochrony własności intelektualnej.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Włada biegle językiem angielskim, zna również język francuski.
 

 

Paulina Kubita
Aplikantka radcowska

Aplikantka radcowska w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. W 2023 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako prawnik w kancelarii zajmującej się prawem medycznym oraz obsługą podmiotów z branży life sciences. W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności dotyczącą wyrobów medycznych oraz prawa farmaceutycznego i żywnościowego.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.