PL EN UA
Zadzwoń do nas 22 826 00 75
22 212 87 64 Formularz kontaktowy
Szybki kontakt

GIF: nowe wytyczne optymalizujące proces wydawania zezwoleń na transfer i wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz wywóz substancji psychotropowych

2022-02-17

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał zalecenia w sprawie procedury dotyczącej zezwoleń na przywoź/wywóz i wewnątrzwspólnotowe nabycie/wywóz substancji psychotropowych. Zalecenia obejmują wewnątrzwspólnotową dostawę substancji psychotropowych, środków odurzających i prekursorów kat. 1 i wskazują na konieczność składania każdego wniosku odrębnie za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP. Ponadto wnioski powinny obejmować kompletą dokumentację, którą należy składać w jednej przesyłce w formie elektronicznej, w formacie pozwalającym na kopiowe tekstu. GIF zwraca także uwagę, iż zapis „adres wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż wnioskodawcy” należy rozumieć jako adres działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
 
Wytyczne GIF mają na celu usprawnienie procedury uzyskania pozwolenia.
 
Szerzej na ten temat: Informacja w sprawie optymalizacji procesu wydawania pozwoleń na przywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, wywóz albo wewnątrzwspólnotową dostawę substancji psychotropowych, środków odurzających oraz prekursorów kat. 1 - Główny Inspektorat Farmaceutyczny - Portal Gov.pl (www.gov.pl)