PL EN
Zadzwoń do nas 22 826 00 75
22 212 87 64 Formularz kontaktowy
Szybki kontakt

Kancelaria Food&Pharma Legal wygrała spór z Ministerstwem Zdrowia o refundację leku w sprawie pro bono

2018-02-02

Radca prawny Agata Zalewska-Gawrych reprezentowała małoletniego pacjenta cierpiącego na padaczkę lekooporną w sporze z Ministrem Zdrowia. Przedmiotowa sprawa dotyczyła odmowy refundacji produktu leczniczego sprowadzanego w ramach „importu docelowego”.

 

Minister Zdrowia odmówił wyrażenia zgody na refundację leku. W ocenie Ministra Zdrowia wykładnia językowa i systemowa art. 39 ust. 1 ustawy o refundacji (w poprzednim brzmieniu) nie pozwalały na objęcie refundacją leku posiadającego ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, nawet pomimo wyraźnych wskazań medycznych.

 

Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i Naczelny Sąd Administracyjny podzieliły argumentację przedstawioną przez Kancelarię. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał swoją linię orzeczniczą i podkreślił, że nie było podstaw do odmowy refundacji leku w omawianym przypadku, zaś interpretacja zastosowana przez MZ stanowiła również naruszenie zasady równego traktowania wyrażonej w Konstytucji.