PL EN
Zadzwoń do nas 22 826 00 75
22 212 87 64 Formularz kontaktowy
Szybki kontakt

Nowe wytyczne GIS dotyczące korekty powiadomienia

2019-01-18

Główny Inspektor Sanitarny opublikował nowe wytyczne w zakresie dokonywania korekty powiadomień składanych w elektronicznym systemie powiadomień.

 

Wszelkie zmiany cech produktu, które powodują zmianę jego właściwości odżywczych, fizjologicznych lub zmiany w łańcuchu dystrybucyjnym wiążą się z koniecznością złożenia nowego powiadomienia.

 

W świetle powyższego zgodnie z nowym stanowiskiem GIS nowe powiadomienie jest wymagane w przypadku, gdy doszło do:

  • zmiany substancji czynnych produktu,
  • zmiany postaci produktu,
  • zmiany nazwy produktu,
  • zmiany producenta środka spożywczego,
  • zmiany podmiotu wprowadzającego do obrotu środek spożywczy,
  • zmiany kwalifikacji środka spożywczego zgłoszonego do Głównego Inspektora Sanitarnego (np. z żywności specjalnego przeznaczenia medycznego na suplement diety),
  • zmiany innych parametrów produktu mogących powodować zmianę jego właściwości fizjologicznych, odżywczych lub przeznaczenia,

 

Zmiany powiadomienia w trybie tzw. „korekty” nie są możliwe w sytuacji gdy:

  • powiadomienie zostało przyjęte do wiadomości przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
  • podmiot wprowadzający złożył wcześniej rezygnację z wprowadzania do obrotu produktu,
  • w przypadku prowadzenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego postępowania, wyjaśniającego w trybie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.) oraz w sytuacjach wskazanych w przepisach art. 31 tej ustawy.

 

Istotna z perspektywy przedsiębiorców jest oficjalna informacja na stronie GIS wskazująca, że jeśli zmiany produktu dotyczą substancji, które nie wpływają na wartość odżywczą, działanie produktu i jego kwalifikację (np.: dodatki do żywności, aromaty), to nie ma konieczności i potrzeby ich zgłaszania do Głównego Inspektora Sanitarnego. Podobnie jest w przypadku zmiany oznakowania polegającej np. na zmianie kolorystyki czy układu informacji.

 

Pełna treść informacji opublikowanej przez GIS dostępna jest pod adresem: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/korekta-i-uzupelnienie-dokumentacji-dotyczacej-skladanych-powiadomien/